GK Konsulting Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu firmę GK Konsulting Sp. z o.o. Spółka Komandytowa będącą następcą prawnym spółki GK Inwestycje sp. z o.o. sp. komandytowa or
az przedstawić profil i zakres jej działalności.
Spółka zajmuje się rozwojem projektów Farm Wiatrowych na terenie Polski, w szczególności w województwie: zachodniopomorskim, dolnośląskim. Firma GK Inwestycje pojawiła się na rynku energetyki odnawialnej w 2006 roku, jako kontynuacja firmy doradczej Noven,  działającej nieprzerwanie już od 12 lat.                              

Założycielem oraz głównym udziałowcem jest Grzegorz Kucharski, który od wielu lat aktywnie działa w branży energetyki odnawialnej.

Ideą firmy GK Konsulting jest profesjonalizm w świadczeniu usług konsultingowych oraz developerskich w zakresie wykorzystania zasobów energii odnawialnej, przede wszystkim potencjału wiatru. Dla realizacji założonych celów firma pozostaje w ścisłej współpracy z wieloma partnerami wyspecjalizowanymi w przygotowaniu i urzeczywistnianiu podjętych działań w dziedzinach niezbędnych do realizacji projektów Farm Wiatrowych, za pomocą odpowiednio dobranych środków.
 
 
Współpraca z zagranicznymi inwestorami stała się podstawą dynamicznego rozwoju firmy, jak również fundamentem umacniania pozycji rynkowej w oparciu o nabytą wiedzę i doświadczenie.           
Przynależność GK Konsulting do Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej (PIGEO), której nasza firma jest także założycielem zapewnia bieżący dostęp do informacji, oraz trendów rynkowych, a także ułatwia dostęp do źródeł finansowania przedsięwzięć OZE, zwłaszcza z funduszy strukturalnych UE i krajowych funduszy celowych.

Równoczesnie rozwijanym profilem działalności spółki jest projektowanie w zakresie energetyki, zarówno dla podmiotów prywarnych z branży energetyki odnawialnej, jak również energetyki zawodowej i przemysłu.  
 
header2.jpg